• Opdrachtgever: ZLTO
  • Doel: Burgers, overheden, instellingen en bedrijven laten zien hoe de agrarische sector kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken; hen inspireren. Tevens ook andere leden motiveren om oplossingsgericht te denken en te werken.
  • Doelgroep: Bestaat uit burgers, overheden, instellingen en bedrijven maar ook leden van de ZLTO.
  • Hoe ingezet: Presentaties en bijeenkomsten, online zowel via de website als social media.