• Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
  • Doel: Het verhaal toont de Provincie Noord-Brabant in haar dagelijkse zijn. Een Provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Bewoners van de Provincie worden nóg wat trotser op de Provincie. Mensen buiten de Provincie (nationaal en internationaal) krijgen een positieve indruk van de Provincie en raken bovenmatig geïnteresseerd.
  • Doelgroep: Iedereen die in de Provincie Noord-Brabant woont, werkt en/of recreëert en iedereen die potentieel in de Provincie Noord-Brabant gaat wonen, werken en/of recreëren.
  • Hoe ingezet: Online via de website van de Provincie Noord-Brabant en via social media.